Check out my new blog

Saturday, June 19, 2010

Competitions Galore.

Oo, natalo kami sa Imagine Cup. Pero ang pag katalo lang na iyon ang nag bigay sa amin ng mas malakas na loob. Ang Imagine Cup ay ang aming naging simula para sa mga susunod pang mga contest.

Ngayong term na ito, may tatlong contest kaming balak salihan; ang Android Challenge, Samsung Bada at CodeSpark. Meron din isang contest kung saan ipapadala ulit namin ang aming Nation Driver.

Oo, kami na ang adik sa contest!

At ang lahat ng iyon ay dapat magawa ngayong term na ito.

Tingnan niyo ang Sticky Note ko sa baba. Makikita dito ang schedule namin.

At oo nga pala, kami rin pala yung gumagawa ng The Lasallian website at kailangan na itong matapos sa simula ng July.

Ang dami naming contest ano? Sana naman, mapunta na ang aming mga picture sa Proudly Lasallian!

"The more contest we join, the more chances of winning!"

No comments:

Post a Comment