Check out my new blog

Friday, April 2, 2010

Ha? Ask your Friend.


If you are receiving wall posts like this on Facebook, don't be scared. Project lang po namin yun and I'm just testing it.

Ha? Ask your Friend! logo

Sorry at hindi talaga kayo makakapunta sa mismong application, dahil hindi naman ito naka host sa isang web server.

Localhost lang kasi.

3 comments: