Check out my new blog

Tuesday, September 28, 2010

Ang malaking titik O

At ang kanyang nerd side.

Una kong narinig ang malaking titik O nung ako ay nasa elementarya pa lamang.

"Malaki ang titik O, titik O, titik O."

Kinakanta namin ito sa tono ng "Mary had a Little Lamb" bilang isang ice breaker. Ngunit sa hindi ko inaasahang pag kakataon, ang malaking titik O ay muli kong narinig.

Noong 3rd term ng aking ika-unang taon sa DLSU, sa class na DASALGO ay may topic kaming Big O. Na kapag ay tinagalog ay "Ang malaking titik O".

Ang Big O o ang malaking titik O ay ginagamit sa Computer Science bilang isang representasyon ng performance o kaya naman complexity ng isang algorithm. Ito ay ang worst-case o ang pinakamalala na maabot ng isang algorithm.


Ang malaking titik O pala ay hindi lang isang ice breaker o joke. Ito pala ay may mas komplikadong kahulugan. Actually, sobrang komplikado. Ang mga algorithms ay may Big O. Tulad ng mga sorting algorithms na...

  • Bubble Sort - Big O of n squared. O(n^2)
  • Selection Sort - Big O of n squared. O(n^2)
  • Insertion Sort - Big O of n squared. O(n^2)
  • Merge Sort - Big O of n log n. O(n log n)
Ang malaking titik O ay muli ko nanamang nakakasalamuha ngayon sa CSC755M o Design Structures and Algorithms (not sure kung tama ang pangalan) na subject. At muli nanaman niya kaming pinahihirapan.

Madaling kantahin ang malaking titik O.
Pero sa computer science, pahirap ito.

No comments:

Post a Comment