Check out my new blog

Sunday, July 26, 2009

Just an imitation.

Tinry ko iimitate ang Blue Screen of Death pero hindi ko nagawa, so gumawa na lang ako ng funny Blue Screen of Death.

Can be closed through Alt - F4.

Download my imitation of Blue Screen of Death here!

No comments:

Post a Comment