Check out my new blog

Sunday, July 26, 2009

Just like Prank 1

This is like Prank 1. Pero mas delikado. Dahil walang window or command prompt. Task Manager lang ang katapat, pero hindi rin ganun kadali para sa mga hindi ganun marunong sa computer.

So try it here at you own risk. :D

No comments:

Post a Comment